Startpagina Clubinformatie Bestuur Over badminton

Over badminton:

Statistieken Historie Spelregels Spelindeling Basis techniek Strategie en tactiek Blessures voorkomen EHBO bij blessures    01 Enkelbanden    02 Blaren    03 Spierpijn & -kramp    04 Spierverrekking    05 Tenniselleboog    06 Achillespees    07 Oogblessure    08 Schaafwond    09 Knieblessure

Algemeen:

Startpagina Contact

De enkelbanden

1. Enkelbanden verrekken en/of scheuren 
Oorzaak:
Niet in balans zijdelings landen op de voet bij het uitstappen. Slecht, niet steunend schoeisel. Slechte co÷rdinatie.

Verschijnselen:
Er treedt vaak een zwelling op meestal aan de buitenzijde van de voet ter hoogte van de enkel. De speler heeft pijn en kan/durft de enkel niet meer te bewegen. Ook is er sprake van drukpijn.

Behandeling:
Bij zwelling is de eerste maatregel die je moet nemen:
Toepassen van de bekende ICE-regel:
    I = immobilisatie (rust)
    C = compressie (druk)
    E = elevatie (hooghouden)

    1. Direct koelen met cold-pack of in koud water (ca. 20 minuten).Bij koeling zal het letsel
        beperkt blijven en daardoor zwelling en de pijn gedempt worden.
    2. Immobilisatie en compressie door een drukverband.
    3. Elevatie (hooghouden van het been). Zorg dat de voet niet afkoelt.

Bij aanhoudende pijn en toenamen van de zwelling de speler/speelster onder begeleiding naar een huisarts of ziekenhuis brengen. De huisarts zal verder koelen of zwachtelen, tapen of doorverwijzen naar een ziekenhuis voor verder onderzoek.

Preventie:
Niet overbelasten bij vermoeidheid. Preventieve taping of bandages bij spelers die er 'vaak' doorheen gaan; dit beperkt wel de bewegingsvrijheid.

Bijzonderheden:
Sommige spelers hebben soepele enkels. Het lijkt dan of ze door hun enkels gaan.

Op de anatomische illustratie kun je zien welke drie banden bij de enkelverzwikking schade oplopen.

Het betreft de nummers 2, 3 en 4. Deze drie banden maken samen met een aantal banden aan de binnenkant van de enkel deel uit van het gewrichtskapsel.

De enkelverstuiking wordt ingedeeld in drie graden (oplopend naar ernst).

Een verzwikking gaat (vaak) gepaard met:
    - zwelling
    - (blauwe) verkleuring
    - pijn
    - belemmering bij het strekken en/of buigen van het enkelgewricht

EHBO / Wat moet je doen:
Pas de ICE-regel toe: ICE = koel met water, ijs of cold-pack gedurende 15 tot 20 minuten (leg altijd een doek tussen huid en ijs of cold-pack).
    I = Immobiliseren; zorg dat het lichaamsdeel niet beweegt of gebruikt wordt om op te
          steunen.
    C = Compressie; leg een drukverband aan (zie tekening).
    E = Elevatie; houd het lichaamsdeel boven harthoogte.

Herhaal het koelen de eerste 48 uur enkele malen per dag.
Raadpleeg een arts bij aanhoudende pijn, (twijfel over) een botbreuk en/of ernstig bandletsel.

Leg bij een kneuzing of verstuiking een drukverband aan met synthetische watten en een cambriczwachtel.